Ιχθυέλαιο Και Πιθανή Πρόληψη Ασθενειών

Ερευνητές που εργάζονται στο Veterans Affairs Medical Center δηλώνουν ότι το DPA και το DHA, κύρια συστατικά του ιχθυελαίου, παρέχουν σημαντική προστασία έναντι της στεφανιαίας νόσου. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από έξι … Διαβάστε…